Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.05.2016

Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeoloģijas nodaļas akadēmiska struktūrvienība. Centrs ir izveidots 2012. gadā balstoties uz ESF projekta "Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem" zinātniskās grupas bāzes. 
Centra darbības virziens ir īstenot kompleksus, starpdisciplinārus zinātniska un praktiska rakstura pētījumus dažādās ģeoloģijas, īpaši ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas, jomās. 

Kontakti:

Adrese: Dabaszinātņu akadēmiskais centrs Jelgavas iela 1, LV-1004, Rīga, Latvija;

Centra vadītāja p.i.: Dr.geol. Andis Kalvāns, e-pasts: andis.kalvans@lu.lv;

Vecākais pētnieks: Dr.geol. Tomas Saks, e-pasts: tomas.saks@lu.lv;

Projektu koordinatore: Dr.geogr. Gunta Kalvāne, e-pasts: gunta.kalvane@lu.lv.