Mobilā lietotne Baltijas Artēziskā baseina hidroģeoloģiskajam modelim

Lai dotu iespēju visiem interesentiem pētīt Baltijas Artēziskā Baseina (BAB) reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa rezultātus arī lauka apstākļos,PUMA projekta laikā sadarbojoties LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra un LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas darbiniekiem, esam izveidojuši mobilu aplikāciju Android viedtālruņiem, kura nodrošina piekļuvi modeļsistēmai uz LU servera.  Ar tās palīdzību pētnieki, komersanti un vienkārši interesenti var izmantot Baltijas Artēziskā baseina reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa rezultātus arī lauka apstākļos, salīdzinot novērojumus dabā ar modeļa rezultātiem, vai arī vienkārši uzzināt, kas ir “zem kājām”. Pieprasījums jebkuram koordinātu punktam Baltijas Artēziskā Baseina (BAB) teritorijā atgriež modeļsistēmas stratigrāfisko virsmu informāciju kopā ar modelēto pjezometrisko ūdens līmeni.  Ielādēt aplikāciju var izmantojot šo saiti, vai augstāk redzamo QR kodu (190KB, savietojamība ar Android sākot no 2.x OS).   Lietošana Aplikācija parāda modeļa rezultātus vietai, kuras koordinātas ir ievadītas teksta logos N (platums) un E (garums). Lai izmantotu jūsu atrašanās vietas koordinātas, spiediet pogu “GPS/Tīkls”. Atkarībā no telefona iestatījumiem teksta logos tiks atgriezta vai nu GPS, vai tīkla operatora informācija par atrašanās vietu. Lūdzu nodrošiniet, ka vismaz viens atrašanās vietas pakalpojums ir ieslēgts sadaļā Iestatījumi> Atrašanās vietas pakalpojumi, pretējā gadījumā tiks atgriezta pēdējā zināmā telefona atrašanās vieta. Lai izvēlētos pētāmo vietu kartē, spiediet pogu „Karte”. Atvērsies jauns logs ar tipisku Google Maps funkcionalitāti. Nospiediet uz izvēlētās vietas, un kad sarkanbaltais mērķa simbols atrodas vēlamajā pozīcijā, spiediet „Atgriezties” taustiņu lai atgrieztos galvenajā aplikācijas logā. Izvēlētās koordinātes ir redzamas teksta logos N un E. Jūs varat izmanīt ievadītās koordinātas uzspiežot uz N vai E teksta loga. Spiediet pogu „Urbt!”, lai parādītu modeļa rezultātus teksta logos N un E redzamajām koordinātām. Koordinātas tiek aizsūtītas uz serveri un informācija par BAB modeli tiek atgriezta uz jūsu telefonu. Lūdzu nodrošiniet, lai būtu ieslēgts kāds datu savienojuma pakalpojums (WiFi vai mobilais datu tīkls), pretējā gadījumā rezultātu tabula būs tukša. Pirmajā rindiņā tie parādītas punkta koordinātas ESPG:25884 (BalticTM) formātā, kurās tiek glabāta modeļsistēmas informācija. Pirmajā kolonnā ir saīsināts slāņa nosaukums, kā tas tiek izmantots modeļsistēmā (sk. projekta prezentācijas sīkākai informācijai). Otrajā kolonnā redzama slāņa virsmas augstuma atzīme metros virs jūras līmeņa, bet trešajā – slāņa dziļums metros. Ceturtajā kolonnā ir dots aprēķinātais pjezometriskais ūdens līmenis metros virs jūras līmeņa. Ūdens vadošie slāņi tabulā attēloti zilā krāsā.