Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeoloģijas nodaļas akadēmiska struktūrvienība. Centrs ir izveidots 2012. gadā balstoties uz ESF projekta "Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem" zinātniskās grupas bāzes. 
Centra darbības virziens ir īstenot kompleksus, starpdisciplinārus zinātniska un praktiska rakstura pētījumus dažādās ģeoloģijas, īpaši ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas, jomās. 

Kontakti:

Adrese: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs Jelgavas iela 1, 328. kabinets, LV-1004, Rīga, Latvija;

Centra vadītāja p.i.: Dr.geol. Andis Kalvāns, e-pasts: andis.kalvans@lu.lv;