Baltijas Artēziskā baseina hidroģeoloģiskā modeļa datu masīvs

Aktuāli: Ir atjaunināta modeļa ģeometrija. Modeļa ģeometrijas izveide ir papildināta ar urbumu informāciju Polijas teritorijai, kā arī veikta iepriekš izmantoto datu un modeļa rezultātu papildus kvalitātes kontrole. 
Šeit jūs varat lejupielādēt ASCII datu masīvu ar XYZ vērtībām katrai modeļa ģeoloģiskajai virsmai. 

Atsauce: 

  • Popovs, K., Saks, T., Jātnieks, J. 2015. A comprehensive approach to the 3D geological modelling of sedimentary basins: example of Latvia, the central part of the Baltic Basin. Estonian Journal of Earth Sciences, 64(2), 173-188.

------------------------

Piedāvājam lejupielādēt Baltijas artēziskā baseina 3D hidroģeoloģiskā modeļa ģeometriju kopā ar aprēķinātajiem pjezometriskajiem ūdens līmeņiem zinātniskās vizualizācijas vides Paraview VTK formātā. 

Šī modeļa versija izveidota ESF projekta PUMA ietvaros (www.puma.lu.lv).

Jums būs nepieciešams ZIP arhivators un Paraview instalācija savai operāciju sistēmai. Paraview  ir brīvi pieejama bezmaksas programmatūra, kas paredzēta zinātnisko datu daudzdimensiju vizualizācijai.


Autortiesības un citēšana:
Šī datu masīva izmantošana ir atļauta ietverot sekojošas atsauces:

  • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs;
  • ESF projekts "Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem" (projekta Nr. 2009/0212/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/060);
  • Virbulis, J., Bethers, U., Saks, T., Sennikovs, J. & Timuhins, A. 2013. Hydrogeological model of the Baltic Artesian Basin. Hydrogeology Journal, 21(4), 845-862.

Lejupielādēt datu masīvu Paraview formātā.

 

Citi formāti:

Ja konkrētu mērķu sasniegšanai šo datu masīvu ir nepieciešams sagatavot citā formātā, lūgums sazināties ar mums.