Kazugravas ielejas 3D reprezentācija

GroundEco projekta ietvaros tika testētas WebGL un three.js JavaScript bibliotēkas iespējas web-pārlūkā vizualizējamu 3D ģeoloģisko modeļu izveidē, izstrādājot konceptuālu Kazugravas ielejas 3D modeli. Modelis reprezentē vienkāršotu ielejas un tās apkārtnes ģeoloģisko struktūru, tās saistību ar Zemes virsmas topogrāfiju un hidroloģiskajiem objektiem. 

Kazugravas lokālā topogrāfiskā struktūra ir aptuveni 3 kilometrus gara, 1 kilometru plata un nepilnus 50 metrus dziļa depresija, kas savieno Gaujas un Vaives upes ielejas. Kā modeļapgabals ir izvēlēts Triečupītes sateces baseins. Modeļa apakšējo robežu veido vidusdevona Arukilas slāņkopas virsma. Ielejas topogrāfija daļēji atspoguļo daļu no apraktās ielejas, kuras bortos atsedzas gan augsdevona Pļaviņu slāņkopas dolomīti, gan vidusdevona Amatas un Gaujas slāņkopas smilšakmens un mālainie nogulumi. Balstoties uz izkliedēto apkārtējo urbumu ģeoloģiskajiem aprakstiem, var pieņemt, ka ielejas dziļākā daļa sasniedz vidusdevona Burtnieku slāņkopu. Pati apraktā ieleja ir aizpildīta ar smilšainu un mālainu nogulumu slāņmiju. 

Modelī atspoguļoto hidroloģisko tīklu veido ūdensteču un ūdenstilpņu tīkls un drenāžas sistēma. Modelis papildināts ar Projekta ietvaros apsekoto un paraugoto avotu novietojumu, kā arī ierīkoto novērojumu punktu izvietojumu. 

Modeļa 3D vizualizācijai var piekļūt šeit.  (131 MB - var nākties uzgaidīt kamēr ielādējas datu avots).