Stabilo izotopu mērījumi pazemes ūdenī Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā 2010-2012. gadā

PUMA projekta ietvaros 2010.-2012. gadā tika veikta intensīva pazemes ūdens paraugošana un 18O kā arī 2H stabilo izotopu satura noteikšana Latvijas un piegulošajās teritorijās. Kopumā ir ievākti un analizēti vairāk kā 220 ūdens paraugi no monitoringa un ekspluatācijas urbumiem, kā arī avotiem un atsevišķiem virszemes ūdens objektiem. Paraugošanas kampaņā ir nosegts viss ģeoloģiskais griezums, sākot no visdziļāk iegulošajiem kembrija, un beidzot ar kvartāra nogulumus ietverošajiem ūdens horizontiem.

Šis pētījums ir veiksmīgi realizēts, un iegūtie rezultāti publicēti zinātniskajā rakstā

Iegūtā datu kopa ir nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī reģionālā mērogā, tāpēc mēs piedāvājam iepazīties ar šiem rezultātiem un piedāvājam tos lejupielādēt citu pētījumu realizācijai. 

Paraugošanas vietu novietojums un apraksts, stabilo izotopu mērījumi, in situ fizikālo parametru mērījumi kā arī pamatķīmijas dati pieejami:

Šo datu izmantošana atļauta ievērojot atsauci: