Personāls

Andis Kalvāns, Dr. geol. 

Centra vadītājs, vadošais pētnieks

Aija Dēliņa, Dr. geol.

Vadošā pētniece

Jānis Bikše, M. geol. 

Pētnieks

Konrāds Popovs, M. geol.

Pētnieks

Alise Babre, M. geol.

Pētniece 

Inga Retiķe, M. vid.zin., doktora zinātniskā grāda pretendente

Pētniece, projektu vadītāja un komunikācijas eksperts