Klikšķu telpiskais sadalījums Latvijas teritorijā

PUMA projekta noslēgumā, 2012.gada decembrī publicējām Baltijas Artēziskā Baseina hidroģeoloģiskā modeļa rezultātus Android viedtālruņu lietotnē. Uz šo brīdi tā jau lietota teju 6000 reižu ar vaicājumiem nosedzot nosedzot visu Baltiju, daļu Polijas, Baltkrievijas un Baltijas jūras.

Lietotne tika izveidota PUMA projekta laikā sadarbojoties LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra un LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas darbiniekiem, lai pētnieki, komersanti un vienkārši interesentivarētu izmantot Baltijas Artēziskā baseina reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa rezultātus arī lauka apstākļos, salīdzinot novērojumus dabā ar modeļa rezultātiem, vai arī vienkārši uzzinātu, kas ir “zem kājām”. 

Kopējais unikālo klikšķu skaits modeļa segtajā teritorijā pa šo laiku ir 5500 klikšķi. Kā redzams grafikā, pirmajā mēnesī pēc aplikācijas prezentēšanas interese ir bijusi vislielākā, sasniedzot 567 klikšķus 2013.gada janvārī.  pēc tam interese ir palikusi nemainīgi stabila (līdz šī gada 20.maijam) un vidējais vaicājumu skaits ir 130 reizes mēnesī, bet atskaitot pirmo intensīvo janvāra mēnesi, 119 vaicājumi mēnesī. 

Esam lepni par paveikto un vienlaikus patīkami pārsteigti ka noteiktai interesentu grupai šī aplikācija ir šķitusi noderīga un atvieglo ikdienas darbu vai pētniecību. Tāpat preicājamies, ka ar savām aktivitātēm esam radījuši interesi par ģeoloģiju un hidroģeoloģiju sabiedrībai kopumā. 

Apskatot šo vaicājumu telpisko izvietojumu, top skaidrs, ka tie ir nevis nejauši klikšķi, lai apskatītu "tāpat vien" (par ko arī priecājamies), bet gan mērķtiecīgi izvēlēti.Lielākā daļa punktu atrodas tieši Latvijas teritorijā, kur tie koncentrējas pilsētās un to apkaimēs, kā arī gar ceļiem un citiem objektiem. lielisks sasniegums ir novērojamā interese kaimiņvalstīs un pārējā modeļa teritorijā. 

Tie, kas nav paspējuši, lietotni bez maksas var lejupielādēt PUMA projekta mājaslapā.

Pieprasīto punktu karte

Dalīties