Esam uzsākuši īstenot ES Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektu “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco) (Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin). Projekta mērķis ir adaptēt metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu novērtēšanai un izstrādāt rekomendācijas to apsaimniekošanai.

 

Projekta ietvaros īstenosim pilotpētījumu Priekuļu novada Kazu gravā, netālu no Cēsīm, ar mērķi izvērtēt pazemes ūdeņu nozīmi Nature 2000 sarakstā iekļautajā, īpaši aizsargājamajā ekosistēmā, īpaši apskatot stabilo izotopu metožu pielietojumu, identificējot veģetācijai pieejamā ūdens avotus.

Projekta partneri Latvijā ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (vadošais partneris), Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes plānošanas reģions. Savukārt partneri Igaunijā ir Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūts, Igaunijas republikas Ekonomikas ministrija un Igaunijas ģeoloģijas dienests. Projekta ietvaros ir iecerēt zināšanu pārnese no akadēmiskajām institūcijām uz valsts pārvaldes institūcijām, sekmējot ES Ūdens struktūrdirektīvas prasību ieviešanu Igaunijas un Latvijas pārrobežas reģionā, Gaujas-Koivas upju baseinā. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018.gada 10.maijam līdz 2020.gada 9.jūlijam.

Projekts “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco) īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros (www.estlat.eu). Vairāk par projektu latviešu valodā (kopsavilkums) un angļu valodā (projekta aktivitātes un rezultāti).

 

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Dalīties