Centra darbinieki ar četriem referātiem piedalīsies šī gada lielākajā Eiropas ģeozinātņu konferencē.

EGU Ģenerālā asambleja, kā jau katru gadu, apvienos ģeozinātniekus no visas pasaules, lai vienas tikšanās laikā aptvertu jautājumus saistītus ar visām Ģeo-disciplīnām. EGU mērķis ir nodrošināt forumu, kurā zinātnieki, jo īpaši agrīnās karjeras pētnieki, var iesniegt savu darbu un apspriest savas idejas ar ekspertiem visās ģeozinātņu jomās. 
Šogad centra dalībnieki šajā pasākumā ziņos vairākus referātus:
  • Inga Retiķe, Andis Kalvāns, Jānis Bikše, Konrāds Popovs, Alise Babre. Hydrogeochemical characteristics of groundwater in Latvia using multivariate statistical analysis.
  • Aija Dēliņa, Konrāds Popovs, Jānis Bikše, Inga Retiķe, Alise Babre, Gunta Kalvāne. Modelling the effect of buried valleys on groundwater flow: case study in Ventspils vicinity, Latvia.
  • Alise Babre, Andis Kalvans, Konrads Popovs, Inga Retike, Aija Delina. Estimation of groundwater age in the central part of the Baltic Artesian Basin based on new isotope data from Latvia.
  • Janis Bikse, Inga Retike, Aija Delina, Alise Babre, Andis Kalvans. Hydrogeochemical investigation of seawater intrusion into confined aquifer in Liepaja city.

Dalīties