Esam saņēmuši atbalstu trīs jauniem projektiem  

Trīs lietas – labas lietas

Esam lepni un gandarīti, jo esam saņēmuši apstiprinājumus 3 jauniem projektiem!

Ar Latvijas Zinātņu padomes finansiālu atbalstu realizēsim projektu “Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē”. Projekta mērķis ir izstrādāt pieeju laiktelpiskai pazemes ūdens sausuma epizožu novērtēšanai un prognozēšanai heterogēnā sedimentācijas baseinā Baltijas reģionā. Balstoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un analizējot ilgtermiņa datus, tiks attīstītas jaunas metodes pazemes ūdens sausuma epizožu prognozēšanai laikā un telpā, un novērtēts pazemes ūdens sausuma risks visā Baltijas valstu teritorijā, kā arī prognozēta tā attīstība nākotnē pie dažādiem klimata attīstības scenārijiem.

Dr. geol. Anda Kalvāna pēcdoktorantūras projekta “Klimata izmaiņu ietekme uz pazemes un augsnes ūdens režīmu” mērķis ir raksturot meža augšanas apstākļus pārmitrās minerālaugsnēs mainīga klimata apstākļos. Pētījuma ietvaros izpētes teritorijās tiks noteiktas augsnes un grunts hidroloģiskās īpašības un veikti hidroloģiskā režīmā un augsnes aerācijas mērījumi, tiks izstrādās matemātiskais modelis, kurš apraksta pazemes un augsnes ūdens mijiedarbību ar augiem un atmosfēru.

Projektā GroundEco iesākto sadarbību ar Igaunijas kolēģiem varēsim turpināt jaunajā projektā WaterAct (Joint actions for more efficient management of common groundwater resources), paplašinot pētījumu areālu ne tikai Gaujas, bet arī Salacas baseinā, izstrādājot vadlīnijas ilgtspējīgai pazemes ūdens objektu apsaimniekošanai.

Dalīties