Projekta "GroundEco" ietvaros esam radījuši 3D ģeoloģisko modeli mūsu pilotteritorijai, Kazu gravai.

Kazugravas lokālā topogrāfiskā struktūra ir aptuveni 3 kilometrus gara, 1 kilometru plata un nepilnus 50 metrus dziļa depresija, kas savieno Gaujas un Vaives upes ielejas. Modeļa apakšējo robežu veido vidusdevona Arukilas slāņkopas virsma, ielejas dziļākā daļa sasniedz vidusdevona Burtnieku slāņkopu.

Modelī atspoguļoto hidroloģisko tīklu veido ūdensteču un ūdenstilpņu tīkls un drenāžas sistēma. Modelis papildināts ar projekta ietvaros apsekoto un paraugoto avotu novietojumu, kā arī ierīkoto novērojumu punktu izvietojumu.

Modelis ir apskatāms šeit

Dalīties