No 18. līdz 21.augustam Somijā, Tamperē, Tamperes tehnoloģiju univeristātē norisinājās noslēdzošais VIWAFU seminārs, kurā piedalījās centra darbiniece Inga Retiķe. Semināra ietvaros dalībnieki devās izbraucienos, lai iepazītos ar ūdens ieguves, sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanās procesos pielietoto metodiku un specifiku Somijā, viesojās unikālā videi draudzīgu produktu ražotnes „Biolan” mītnes ēkā un Pyhäjärvi pētniecības institūtā. Semināra noslēgumā dalībnieki prezentēja atskatu uz visām VIWAFU aktivitātēm trešajā UNECWAS (UNESCO Chair in Sustainable Water Services) seminārā.

NordForsk projekts VIWAFU norisinājās no 2011. līdz 2014.gadam. Projekta vadītājs ir Tamperes tehnoloģiju universitātes profesors Tapio Katko. Projekta mērķis bija veicināt sadarbību starp dažādu valstu zinātniskajām un pētniecības grupām un sekmēt labas pieredzes apmaiņu ūdens ilgtspējīgas pārvaldības jomā. Projektā kopumā sadarbojās astoņas universitātes no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Islandes. Projekta ietvaros norisinājās četri doktorantūras studiju kursi: 2012.gada jūnijā Lundā, Zviedrijā, 2013.gada maijā Rīgā, 2013.gada augustā Kopenhāgenā, Dānijā un 2014.gada jūnijā Palangā, Lietuvā. Kopējais dalībnieku skaits apmācības kursos bija 70 doktorantūras studenti no dažādām nozarēm.

Sīkāka informācija par pēdējā semināra ietvaros apmeklētajām institūcijām:

Dalīties