2022

80. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference | Rīga | Latvija | 3. februāris


Babre A., Kalvāns, A., Avotniece, Z., Popovs, K., Retiķe, I., Jemeļjanova, M., Bikše J. (2022) Sausuma-mitruma indeksu izmantošanas iespējas pazemes ūdens novērtešanai un nozīmīgākās pazemes ūdens sausuma epizodes Baltijas teritorijā laikposmā 1989–2018. 80. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference (sekcija: Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi – mainība, tendences un ietekmes), Rīga, Latvija, 3.februāris. Tēzes skatīt šeit: https://conferences.lu.lv/event/57/contributions/684/

Bikše J., Kalvāns, A., Retiķe, I., Jemeļjanova, M. (2022) Iztrūkstošo ikdienas novērojumu aizpildīšana pazemes ūdeņu līmeņu datu rindās. 80. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference (sekcija: Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi – mainība, tendences un ietekmes), Rīga, Latvija, 3.februāris. Tēzes skatīt šeit: https://conferences.lu.lv/event/57/contributions/680/

Kalvāns, A., Kalvāne, G., Briede, A. (2022) Gaisa temperatūras sezonālā mainība Latvijā laika periodā 1991.-2020.gadam. 80. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference (sekcija: Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi – mainība, tendences un ietekmes), Rīga, Latvija, 3.februāris. Tēzes skatīt šeit: https://conferences.lu.lv/event/57/contributions/683/

 

2021

48th IAH Congress "Inspiring Groundwater" | Brussels | Belgium | 6-10 December


Jemeļjanova, M., Popovs, K., Kalvāns, A., Retiķe, I., Avotniece, Z., Bikše, J. (2021) Comparison of AquiMod and Transfer function-noise models with Impulse response functions for groundwater level modelling in Latvia. 48th IAH Congress "Insipring Groundwater", Brussels, Belgium, 6-10 September.

EGU General Assembly | online | 19-30 April


Bikše, J., Retike, I., Kalvāns, A., Dēliņa, A., Babre, A., Popovs, K., Jemeļjanova, M., Zelenkevičs, A., Baikovs, A., and Avotniece, Z. (2021) Rescue of groundwater level time series: how to identify and treat errors. EGU General Assembly 2021, online, 19-30 Apr, EGU21-9877. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-9877

79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference | Rīga | Latvija | Janvāris - aprīlis


Jemeļjanova, M., Bikše, J., Kalvāns, A. (2021) Pazemes ūdens līmeņa modelēšana, izmantojot impulsa atbildes funkciju. 79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference (sesija: Lietišķā ģeoloģija), Rīga, Latvija, 4.februāris.


Retiķe, I., Dēliņa, A., Bikše, J., Jemeļjanova, M., Popovs, K., Kalvāns, A., Babre, A., Grabovska, A., Baikovs, A., Zelenkevičs, A. (2021) Pazemes ūdeņu monitoringa novērojumu Latvijā datu analīze. 79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference (sesija: Lietišķā ģeoloģija), Rīga, Latvija, 4.februāris.


Bikše, J., Kalvāns, A., Retiķe, I., Dēliņa, A., Popovs, K., Babre, A., Jemeļjanova, M., Zelenkevičs, A., Baikovs A., Avotniece, Z. (2021) Pazemes ūdeņu sausums. 79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference (sesija: Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā), Rīga, Latvija, 29.marts.

 

2020

EGU General Assembly | Vienna | Austria | 3-8 May


Bikše, J., Kalvāns, A., Retike, I., Babre, A., Popovs, K. and Dēliņa, A. (2020) Preliminary identification of groundwater drought events in unconfined aquifer with standardized drought indices in single multilevel groundwater station. EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria, 3-8 May. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1829


Retike, I., Bikše, J., Dēliņa, A., Kalvāns, A., Babre, A. and Popovs, K. (2020) Groundwater chemical composition response to the recent 2018 drought event in Europe (central part of Latvia). EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria, 3-8 May. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-18596


Babre, A., Bikse, J., Popovs, K., Kalvans, A. and Delina, A. (2020) Differences in the ERA5-Land reanalysis and real observation datasets for calculation of drought indices from two distinct points. EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria, 3-8 May. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-18404

The XXXI Nordic Hydrological Conference | Tallinn | Estonia | 10-13 August POSTPONED TO 2022


Bikše, J., Retike, I., Kalvāns, A., Dēliņa, A., Popovs, K. and Babre, A. (2020) The impact of most recent drought events on shallow Quaternary aquifers in Latvia. Nordic Hydrological Conference 2020, Tallinn, Estonia, 10-13 August.