2021

Event / Pasākums Dissemination / Izplatīšana
  Interreg Europe projekts AQUARES "Ilgtspējīgas ūdens resursu izmantošanas un inovāciju ieviešanas
politikas sekmēšana Latvijā" piektā darba grupas sanāksme 2021.gada 30.jūlijs, tiešsaiste.
Pētnieks Jānis Bikše uzstājās ar prezentāciju "Pazemes ūdens sausums - tā ietekme un novērtēšanas iespējas"